Dịch

Dịch vụ của chúng tôi Quality Services

Reply In Seconds

Trả lời trong vài giây

AI intelligent algorithm, millions of users are online at the same time,Reject the news and meet your Mr. Right!
Real Users

Người dùng thực

Real person certification, 24-hour strict review, sincere treatment,You Are the One.
Video Chat

Trò chuyện video

High-value online friends, 1v1 video chat, online dating,Meet offline, accompany you warmly, and listen carefully.
Intelligent Recommendation

Khuyến nghị thông minh

Intelligent matching algorithm, quickly recommend nearby singles,Interact online anytime, anywhere, waiting for you to bravely say hi~
Square Dynamics

Động lực học vuông

A gathering place for interesting souls,Check the dynamics of nearby single friends at any time, share life moments, and start a journey of fate
Massive Recommendation

Khuyến nghị lớn

According to the user's selected language, location, gender, etc., quickly recommend nearby active users to match in seconds, Interact online anytime, anywhere

Team Introduction Flala được ra mắt vào năm 2022 bởi một nhóm các lập trình viên và doanh nhân công nghệ năng động, có tư duy tiến bộ. Họ đã xây dựng các nhóm R &D, Vận hành và Xúc tiến chuyên nghiệp, và cam kết tạo ra một không gian xã hội mới cho tất cả những ai mong muốn giao tiếp dễ dàng, đơn giản và không bị hạn chế.