Liên hệ với chúng tôi

Liên lạc với chúng tôi

For users in all regions of the world, if they want to achieve barrier-free communication and social interaction, Flala can meet the needs of these users. Unlike other platforms, Flala's green and healthy friendship model can develop more sustainably and long-term, and is in line with the company's "serving the world", The vision and mission of "Happy Family" help users gain social fun.
  • Phòng 1801, Khách sạn Zhongxing (Qianhai HOP International), Số 19, Đường số 1 Xinghua (Phần mở rộng), Cộng đồng Haiwang, Phố Tân An, Quận Bảo An, Thâm Quyến
  • +86 13428985701
  • mis01@szysh.net

Gửi tin nhắn cho chúng tôi

Vui lòng điền vào, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho thông tin của bạn